Farské oznamy
18. nedeľa v Cezročnom období
2. august 2020
DeňLiturgický kalendár Nižná Zemianska Dedina
Pondelok
3. 8.
18:00
17:00
Utorok
4. 8.
Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
6:30
18:00
Streda
5. 8.
Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
6:30
18:00
17:00
Štvrtok
6. 8.
Premenenie Pána
6:30
18:00
Piatok
7. 8.
Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov
Svätého Kajetána, kňaza
6:30
18:00
17:00
Sobota
8. 8.
Svätého Dominika, kňaza
7:00

10:00 - pohrebná
+ Mária Pilarčíková
14:30 - pohrebná
+ Štefánia Mikušovská

18:00 NEBUDE
7:00
Nedeľa
9. 8.
19. nedeľa v Cezročnom období
6:30
8:00
10:30
9:15
v sobotu o 18:00 sv. omša nebude (budú 2 pohrebné sv. omše) úmysel tejto sv. omše bude odslúžený v nedeľu 9. 8. o 6:30
Svätá spoveď: V Nižnej pol hodinu pred rannou a hodinu pred večernou svätou omšou okrem soboty. Vo štvrtok aj po Korunke.
V Zemianskej Dedine pol hodinu pred večernými svätými omšami.
Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00.
Dnes bude vo farskom kostole od 18:00 – 19:00 adorácia so sv. Faustínou.
Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do večernej svätej omše.
Prvopiatková adorácia: V Nižnej od 17:00 do svätej omše.
Fatimská sobota: Modlitba svätého ruženca o 6:30 a večeradlo o 17:00.
v sobotu si v Zákamennom vo sv. omši o 10:30 pripomenieme 55. výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka, viac info na plagáte
Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 391 až 420, vedúca Darina Kajanová,
Zemianska Dedina: Zuzana Matkuliaková (28) a Marta Matkuliaková.