Farské oznamy
29. nedeľa v Cezročnom období
18. október 2020
DeňLiturgický kalendár Nižná Zemianska Dedina
Pondelok
19. 10.
Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov
Svätého Pavla z Kríža, kňaza
Utorok
20. 10.
Streda
21. 10.
Štvrtok
22. 10.
Svätého Jána Pavla II., pápeža
Piatok
23. 10.
Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza
Sobota
24. 10.
Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa
Panny Márie v sobotu
Nedeľa
25. 10.
30. nedeľa v Cezročnom období
9:00
online na: live.farnostnizna.sk
Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, misie môžete podporiť cez e- zbierku na internetovej stránke: http://www.misijnediela.sk/podpora/. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!
v mesiaci október sa Cirkev zvlášť modlí posvätný ruženec. Vzhľadom na pandémiu, odporúčame spoločnú modlitbu sv. ruženca v rodinách.

Všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené. Veriaci sú dišpenzovaní od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej svätej omše od 1.októbra 2020 do odvolania. Od štvrtka15.10. slávime sv. omše súkromne, bez účasti veriacich, na prijaté omšové úmysly, v ten deň ako boli dohodnuté. Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať s obmedzením počtu prítomných:15 m2 na jednu osobu vo vnútri – v našom farskom kostole max. 35 osôb (kostol má 525 m2); vonku treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Sviatosť zmierenia a eucharistie sa môžu vysluhovať na individuálnej báze, bez zvolávania veriacich.
Na základe zhoršujúcich sa podmienok v našom okrese s prihliadnutím na fakt, že v posledných týždňoch prichádzali do našich kostolov predovšetkým seniori (hoc sme im ako rizikovým odporúčali ostať doma) a mladí prichádzali iba "sporadicky", v nasledujúcom týždni budú naše kostoly úplne zatvorené. V prípade akútnej potreby kňaza sme samozrejme k dispozícii. Tel. čísla sú v záhlaví oznamov.

nateraz odporúčame sledovať sväté omše na TV LUX: PO - SO 7:00 a 18:30 NE 10:00 a 18:30.

Sväté omše na Rádiu LUMEN: každý deň 8:30 a 18:00

v nedeľu 25. 10. o 9:00 pozývame k online sledovaniu sv. omše z farského kostola na live.farnostnizna.sk
V mene miništrantov Pán Boh zaplať všetkým ženám, ktoré si rozobrali domov miništrantské oblečenia. Kým je kostol zatvorený vyperú a ožehlia, aby sme služobníkov oltára mali ako anjelov. Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa v tieto dni ponúkli umývať okná na fare i na kostole. Nech Pán štedro požehná každú ochotnú ruku. Pán Boh zaplať.