Farské oznamy
2. nedeľa v Cezročnom období
17. január 2021
DeňLiturgický kalendár Nižná Zemianska Dedina
Pondelok
18. 1.
Utorok
19. 1.
18:00 online
Streda
20. 1.
Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka
Svätého Šebastiána, mučeníka
Štvrtok
21. 1.
Svätej Agnesy, panny a mučenice
18:00 online
Piatok
22. 1.
Svätého Vincenta, diakona a mučeníka
Sobota
23. 1.
sv. Jána Almužníka, biskupa
Nedeľa
24. 1.
3. nedeľa v Cezročnom období
9:00 iba OnLine
Všetky sv. omše slúžené vo farskom kostole ponúkame iba ONline.

Link na prenos je v úvode webovej stránky farnosti.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Kňazi môžu sláviť sv. omše bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. (tel. čísla sú v záhlaví oznamov)
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je každý rok od 18. do 25. januára. Modlime sa za jednotu nielen medzi vierovyznaniami, ale aj medzi nami navzájom.